Projekty

Našimi zákazníkmi sú spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach. V subdodávke pre nadnárodné spoločnosti spolupracujeme najmä na vývoji aplikácií.

Zo samostatných projektov vyberáme:

ASKAZO: systém pre evidenciu a vyhodnocovanie odvozov komunálneho odpadu, podpora separovaného zberu

SHOP: komplexný predajný systém

IWSMP: sklad, predaj, štatistiky, projekt riešený pre zásielkový obchod a výpredaj tovaru

Kraft: systém pre výdaj stravy so samoobslužným objednávkovým modulom

Gurman, Gurman2: výdaj a predaj stravy a doplnkového tovaru pre kuchyne a jedálne

Epoch Manager: špeciálna aplikácia na ovládanie a komunikáciu s prístrojom na ultrazvukovú detekciu pre automobilový priemysel

SWStat: archivačno-vyhodnocovací systém pre bodové zvary v prostredí výroby automobilov

KonicaMinolta: príprava zberu dát pre mobilný terminál

SMScentrum: kompletný komunikačný systém pre príjem, odosielanie a spracovanie SMS správ

Firemné údaje

Sídlo a korešpondenčná adresa:
BeeSoft s.r.o.
Lamačská cesta 20
841 03  Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36723657
DIČ: 2022306066
IČ DPH: SK2022306066

BeeSoft s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44027/B.