Projekty

Našimi zákazníkmi sú rôzne spoločnosti čo sa týka veľkosti aj oblasti pôsobenia. Z realizovaných projektov sme vybrali tie, ktoré ukazujú šírku našeho záberu.

ASKAZO: systém pre evidenciu a vyhodnocovanie odvozov komunálneho odpadu, podpora separovaného zberu

SHOP: komplexný predajný systém

IWSMP: sklad, predaj, štatistiky, projekt riešený pre zásielkový obchod a výpredaj tovaru

Kraft: systém pre výdaj stravy so samoobslužným objednávkovým modulom

Gurman, Gurman2: výdaj a predaj stravy a doplnkového tovaru pre kuchyne a jedálne

Epoch Manager: špeciálna aplikácia na ovládanie a komunikáciu s prístrojom na ultrazvukovú detekciu

SWStat: archivačno-vyhodnocovací systém pre bodové zvary

KonicaMinolta: príprava zberu dát pre mobilný terminál

Uložiť odkaz do záložiek.