Firemné údaje

Sídlo a korešpondenčná adresa:
BeeSoft s.r.o.
Lamačská cesta 20
841 03  Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36723657
DIČ: 2022306066
IČ DPH: SK2022306066

BeeSoft s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44027/B.