Firemné údaje

Sídlo a korešpondenčná adresa:

BeeSoft s.r.o.

Lamačská cesta 20

841 03  Bratislava

Slovenská republika

BeeSoft s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44027/B.

IČO: 36 723 657

DIČ: 2022306066

IČ DPH: SK2022306066

Uložiť odkaz do záložiek.